Cursuri Formare Profesionala in meseriile de Agent de Securitate, Arme si Munitii, Agent de Interventie, Agent Control Acces, Evaluare Risc de Securitate
 
 
 
►  CURSURI
 

   - Agent de Securitate

 

   - Arme si Munitii

 

   - Agent de Interventie

 

   - Agent Control Acces

 

►  SERVICII

 

   - Evaluare de Risc

 

►  INSCRIERE CURSURI

 

►  CONTACT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUARE DE RISC
 
 
S.C. ARGESSIS PROFESIONAL S.R.L. beneficiaza de specialisti in domeniul managementului si consultantei in domeniul securitatii private, proprii si colaboratori, cu o bogata expertiza (peste 15 ani), precum si in organizarea si managementul unor entitati din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
 
In conformitate cu baza legala detaliata mai jos, prin expertul nostru evaluator, efectuam Analize de Risc la Securitatea Fizica (ARSF) pentru situatiile:
 
- Proiectarea sistemelor de securitate pentru obiective noi,
- Aplicarea planurilor de paza si a proiectelor tehnice de securitate,
- Revizuirea periodica (o data la 3 ani)
- Modificari ale caracteristicilor arhitecturale, functionale, sau ale obiectului de activitate,

- In situatia aparitiei unui incident de securitate,

- Daca proprietarul de bunuri si valori doreste sa fundamenteze stiintific si legal implementarea unui sistem de securitate.
 

Evaluator: Banuta Nicolae - Evaluator de risc la securitate fizica, inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (R.N.E.R.S.F.) la pozitia 158/12.12.2013 (detalii pe www.politiaromana.ro / Evaluarea riscului la securitatea fizica)

 
Baza legala:
 
●   Art. 45/HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (art. 2);
 
●   HG 1017/2013 privind efectuarea analizelor de risc;
 
●   Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (art. 2, art. 6, art. 8 lit. d, art. 67-70, Anexa nr.1 la normele metodologice);
 
●   Instructiuni nr. 9 /01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica (ARSF) a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (M.O. 164 /27.03.2013).
 

 

Eseu privind efectuarea ARSF

 
Concluzii:
 
- Societatile Comerciale sunt obligate sa asigure paza acestora
 
- Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor.
 
- ARSF va fi solicitata de catre Societatile de Asigurari ca o conditie obligatorie
 
- ARSF va fi solicitata de catre Politie, mai ales in situatia producerii unui incident
 
- Incalcarea prevederilor art.2(3) / Anexa / HG. 301/2012 referitoare la efectuarea ARSF amenda 5-10 000 lei.